Nová zelená úsporám - aktuality

1.11.2016

V období září 2013- 2016 jsme zpracovali 160 odborných posudků a projektových dokumentací pro získání dotace NZÚ.

Všem žadatelům děkujeme za spolupráci

Ing. Radomír Kopec - oblast Morava

Ing. Jiří Kulhánek - oblast Čechy

22.10.2015 Nová zelená úsporám: příjem žádostí 3. výzvy

V roce 2015 by měly být vyhlášeny výzvy pro bytové domy a rodinné domy. První výzva programu Nová zelená úsporám určená pro bytové domy je připravována na březen 2015. Určena bude pro renovace existujících bytových domů v Praze a pro novostavby v pasivním standardu v celé ČR.

Na duben 2015 se také připravuje další výzva pro rodinné domy. Podmínky přidělení dotace by měly zůstat stejné. Počítá se se zjednodušením administrace. Do podpory budou zařazena další opatření v oblasti C - tedy Efektivní využití zdrojů energie, což znamená dotace na zdroje tepla.

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určenou pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. K dispozici je pro letošní rok 520 milionů korun, v příštím roce bude k dispozici očekáváných dalších 2,85 miliardy korun.

Příjem žádosti: https://nzu-zadosti2015.sfzp.cz/

 

 

 


Kontakt

Ing. Radomír Kopec
Popovická 414/39 Přerov 751 24
602551697