Zelená úsporám 2009-2014

V období 2009-2014 jsme zpracovali 113 odborných posudků, včetně projektové dokumentace pro získání dotace Zelená úsporám. Všechny dotační žádosti byly úspěšně schváleny SFŽP, realizace byly žadateli provedeny a dotace vyplaceny v plné výši. Celková doba zpracování po podání na SFŽP, včetně všech formulářů, byla 14 dní od kontaktu žadatele.

Všem žadatelům děkujeme za spolupráci

Ing. Radomír Kopec - oblast Morava

Ing. Jiří Kulhánek - oblast Čechy